moje BAŁKANYUbezpieczenia podróżne


Bezpieczeństwo osobiste


Podróż samochodem


Podróż autobusem


Podróż pociągiem


Podróż samolotem

Poradnik "Bezpiecznie w podróży"

Podróż pociągiem

Jak bezpiecznie podróżówać pociągiem? Jak zachowywać się na zatłoczonych dworcach? Jak dbać o swój bagaż? Dowiedz się m.in. jak zatrzymać pociąg i ewakuować się w bezpieczne miejsce...
Jak unikać zagrożeń w podróży?

> Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, np.: na dworcach kolejowych, na przystankach i w środkach komunikacji publicznej itp.

> Bądź szczególnie ostrożny przy wsiadaniu i wysiadaniu z zatłoczonego pociągu.

> W czasie podróży staraj się nie pozostawiać bagażu bez opieki - zwłaszcza torebek i neseserów.

> Zwracaj baczną uwagą na podręczny bagaż podróżny w szczególności podczas podróży nocą.

> Torebki, podręczne plecaki staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem, zamknięciem do siebie.

> W podróży miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy.

> Jeżeli masz przy sobie większą kwotę pieniędzy nie trzymaj jej w jednym miejscu. Zmniejsza to ryzyko ewentualnej utraty całej kwoty.

> Podróżując koleją unikaj pustych przedziałów. Staraj się nie spać w trakcie podróży.

> Unikaj nocnych podróży zwłaszcza w pustych wagonach i przedziałach.

> Cenne przedmioty, pieniądze, czeki podróżne, dokumenty w czasie podróży staraj się mieć przy sobie.

> Nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie trać kontaktu z otoczeniem — przestępcy mogą to wykorzystać.

> Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób, nie zawieraj przygodnych znajomości w podróży.

> Zachowaj szczególną ostrożność w stosunku do szczególnie atrakcyjnych propozycji współpracy, korzystnych ofert handlowych, kupna atrakcyjnych towarów po niskich cenach itp.

> Należy pamiętać, że papierosy można palić tylko w miejscach do tego wyznaczonych; zwracać uwagę na dokładne gaszenie niedopałków.

> Poinformuj obsługę pociągu o zaobserwowanych podejrzanie zachowujących się osobach.

Jeżeli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne przedmioty pamiętaj, aby jak najszybciej zgłosić ten fakt w najbliższej jednostki Policji.

W razie wypadku:

> W razie wystąpienia pożaru - poinformuj o zdarzeniu pracowników kolei i służby ratownicze (o wypadku kolejowym należy poinformować bezzwłocznie, za pomocą wszelkich dostępnych środków),

> Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym,

> W razie wystąpienia takiej konieczności zatrzymaj pociąg hamulcem bezpieczeństwa,

> Jak najszybciej ewakuuj się z miejsca zagrożenia — jeśli to możliwe wyjdź z pociągu lub przejść do przodu (rozwój pożaru następuje od miejsca jego wystąpienia do końca pociągu),

> Przy wysiadaniu z pociągu uważaj na sąsiednie tory,

> O ile to możliwe wysiadaj na tę stronę pociągu, gdzie nie ma torów,

> W razie potrzeby i możliwości skorzystaj z gaśnicy będącej na wyposażeniu wagonu.

Wróć na początek poradnika "Bezpiecznie w podróży".

Polecamy: bałkańskie rytmy! podróżuj bezpiecznie! Gdzie pojechać na Bałkany? Bośnia i Hercegowina Chorwacja